ใบงานที่ 1 ทบทวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ swk36483


1.     

เทคโนโลยีสารสนเทศ   หมายถึง     เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล แสดงผลลัพธ์ การทำสำเนาและการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

       http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm 

     ค้นหาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 54 เวลา 22.05น.

 

2.     

อินเทอร์เน็ต คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันไปทั่วโลกอาศัยโครสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้เครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้หลายทาง และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆได้        

        http://school.obec.go.th/mrPaisan/e-learning/information/content/internet1.htm    

      ค้นหาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 54  เวลา 22.23 น.

 

3.     

อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้

            1.ไปรษณีย์อิเอเล็กทรินิกส์หรือ อีเมลล์                                                                                                  

             2.สนทนา (chat)                                                                                                                    

             3.อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด                                                                                        

             4. การติดตามข่าวสาร                                                                                                                                        

             5.การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล                                                                          

             6.การซื้อสินค้าออนไลน์

             7.การดาวน์โหลดเพลงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ

             8.การติดตามข้อมูลบันเทิงต่างๆ

             9.การเล่นเกมส์ออนไลน์

            10.การเรียนรู้ออนไลน์

            11.การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

            12.โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต

            13.การอัพโหลดข้อมูล 

            14.อื่นๆ

            http://www.modify.in.th/Computer-With-Internet/id141.aspx

            ค้นหาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 54 เวลา 22.35 น.

 

4.     

World Wide Web  ใช้แสดงสารสนเทศต่างๆ ได้หลากหลายใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ หรือเป็นบริการค้น เรียกดูข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะมี   ทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ฯลฯ       

        http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1113

      ค้นหาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 54  เวลา 22.50 น.

 

5.     

การสืบค้นหาข้อมูล คือ  การนำความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษา หาความรู้   หาข้อมูลได้แก่  การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

      คือ   1.การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

             2.การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

              3.การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง  

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/nittaya_c/meaow2/page04_2.htm 

            ค้นหาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 54  เวลา  20.30 น.

 

6.     

นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้จากที่ใด 

         ห้องสมุด (ตำรา หนังสือ วารสารเป็นต้น)  โทรทัศน์   อินเทอร์เน็ต (www.google.co.th ,   

          www.yahoo.com, www.thaigoodview.com เป็นต้น)

 

7.     

จงอธิบายการใช้งาน Chat และ ICQ มาพอเข้าใจ                                                                

       1.ติดตั้งโปรแกรม

       2. หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ต้องลงทะเบียนสมาชิก เพื่อจะได้มีหมายเลขประจำตัว  

           เอาไว้สำหรับติดต่อกับผู้ใช้อื่น

       3. Add User ของคนอื่นๆเข้ามาสู่Contact List ของเรา

        http://www.moe.go.th/stm/read/icq.shtml

        ค้นหาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 54  เวลา  20.45 น.

 

8.     

e-mail มีประโยชน์อย่างไร 

        1.มีความสะดวก รวดเร็ว

        2.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

        3.ไม่จำกัดระยะทาง

        4. ไม่จำกัดรูปแบบของข้อมูล

        5.การส่งอีเมลล์สามารถส่งได้ทุกเวลา

        6.ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้หลากหลาย                                                      

         http://mickeymous.blogspot.com/

         ค้นหาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 54   เวลา  20.55 น.

 

        และสามารถขอ e-mail address เป็นของนักเรียนได้จากที่ใด

        1.www.hotmail.com

        2.www.yahoo.com

        3.www.gmail.com

        4.www.thaimail.com

        5.www.chaiyo.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul