ภาษาต่างประเทศ, ช่วงชั้น 3 (ม.1-3)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Exercise (wish)

 

EXERCISE (wish)

 

9.They wished the exercises in last week's exam ...... easier.

a.were                         b.would be

c.had been                   d.was

 

 

Exercise (wish)

ANSWER

 

a.sneeze , bleeds

 

Exercise (wish)

 

EXERCISE (wish)

 

8.If it ..... tomorrow , we ..... a snowman.

a.sneeze , bleeds                        b.sneeze , bled

c.sneeze , is bleeding                  d.sneeze , would be bled

 

 

Exercise (wish)

 

ANSWER

 

 

 

c.Were

 

Exercise (wish)

 

 

EXERCISE (wish)

 

7...... it less expenslve, we would buy it.

a.Only if                            b.Should

c.Were                             d.But for

 

 

Exercise (wish)

 

ANSWER

 

 

 

b.was not deceived

 

 

Exercise (wish)

 

EXERCISE (wish)

 

6.I would rather he .... by her innocent appearance.

a.wouldn't be deceiving              b.was not deceived

c.wouldn't have deceived           d.will not be deceived

 

 

Exercise (wish)

 

ANSWER

 

 

 

a.would give

 

 

Exercise (wish)

 

 

 EXERCISE (wish)

 

5.Don't they wish they ..... us longer holidays this December?

a.would give                                   b.will give

c.give                                            d.had given

 

Exercise (wish)

 

 

ANSWER

 

 

d.could have come

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์