ภาษาต่างประเทศ, ช่วงชั้น 3 (ม.1-3)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Exercise (wish)

EXERCISE (wish)

 

 

 

4.The party yesterday was wonderful. I wish all of my friends ...... .

a.will come                                         b.would come

c.came                                              d.could have come

 

Exercise (wish)

 

EXERCISE (wish)

 

 

3.I wish I ....... go to the party.

a.would                       b.can

c.could                       d.will

 

 

Exercise (wish)

 

 

ANSWER

 

c.could

 

 

Exercise (wish)

 

 

 EXERCISE (wish)

 

 

2....... your friends will come.

a.I wish                  b.I hope

c.If only                 d.If

 

 

Exercise (wish)

 

 

 ANSWER

 

b.I hope

 

Exercise(wish)

 

EXERCISE (wish)

 

1.I hope you and your wife ............ well.

a.have                     b.would be

c.will                       d.are

 

Exercise (wish)

 

ANSWER

 

 

d.are

 

การใช้ Wish

Exercise word building

 

 

5. I'll ask the druggist what to take for my cold.

Exercise word building

 

 

Answer

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์