ภาษาต่างประเทศ, ช่วงชั้น 4 (ม.4-6)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ไวยากรณ์จีน13 เรื่องคำเลียนเสียง

รูปภาพของ chen gui zhu

คำเลียนเสียง
นิยามของคำเลียนเสียง
  คือ  คำเลียนเสียงของวุตถุหรือกริยาอาการต่างๆ ได้แก่
เสียงน้ำไหลดัง   哗哗  hua hua
เสียงหัวเราะดัง   哈哈  ha ha
เสียงโลหะ หรือ เครื่องเคลือบดัง   叮当   ding dang

ไวยากรณ์จีน12 เรื่องคำอุทาน

รูปภาพของ chen gui zhu

ข้อควรระวังในการใช้คำอุทาน
1. คำอุทานแต่ละคำล้วนแสดงความรู้สึก หรือ เสียงที่แน่นอน
2. วิธีใช้คำอุทานบางคำ
 

ไวยากรณ์จีน11 เรื่องการใช้ประโยค比&คำอุทาน

รูปภาพของ chen gui zhu

 ประโยค 比 จะใช้ในประโยคเปรียบเทียบ
รูปแบบแระโยค比 ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ 

ไวยากรณ์จีน10เรื่องการใช้ประโยค把 3

รูปภาพของ chen gui zhu

2. กรรมของ 把 จะต้องชัดเจน ข้างหน้ากรรมจะมีบทขยายนามโดยมีสิ่งของ หรือ บุคคล เช่น
                

                 他把盘子里的那条鱼吃了。สิ่งที่กิน คือ 盘子里的那条鱼。

ไวยากรณ์จีน9 เรื่องการใช้ประโยค把 2

รูปภาพของ chen gui zhu

5. คำกริยา เช่น 在  到  成  给  เมื่อทำหน้าที่เสริมกริยาของ动词谓语 จะใช้ใน ประโยค把 หรือ      (把子句)  เช่น
                 

                 我把这些句子翻译成汉语了。 ฉันนำประโยคเหล่านี้มาแปลเป็นภาษาจีน

ไวยากรณ์จีน8 เรื่องการใช้ประโยค把

รูปภาพของ chen gui zhu

ประโยค把 คือ ประโยคบทกริยาที่มีคำบุพบท把

รูปแบบพื้นฐานของประโยค把 คือ     ผู้กระทำ +把 + ผู้ถูกกระทำ + กริยา + ส่วนประกอบอื่นๆ 
ตัวอย่างประโยคเช่น  1. 他把鸡蛋吃了。
                             

ไวยากรณ์จีน7 คำเสริมน้ำเสียง 3

รูปภาพของ chen gui zhu

4.5 了 มี 3 ความหมาย
      4.5.1了 ใช้วางไว้ที่ท้ายประโยคบรรยายแสดงภาพของปรากฏการณ์ใหม่ เช่น
             

             天黑了。 ท้องฟ้ามืดแล้ว
             花开了。  ดอกไม่บานแล้ว

ไวยากรณ์จีน6 เรื่องคำเสริมน้ำเสียง 2

รูปภาพของ chen gui zhu

4.3 吧 มี 3 ความหมาย
       4.3.1吧 ใช้วางไว้ท้ายประโยคบรรยาย แสดงการขอร้อง เสนอความคิดเห็น เช่น
              

              咱们一起走吧!    พวกเราไปด้วยกันเถอะ!             

ไวยากรณ์จีน5 เรื่องคำเสริมน้ำเสียง

รูปภาพของ chen gui zhu

4. คำเสริมน้ำเสียง
4.1 吗
       吗 เป็นคำเสริมน้ำเสียงที่แสดงปัญหาโดยต้องการคำตอบแบบ ใช่ หรือ ไม่ จะสร้างประโยคได้โดยเติม吗 ที่ท้ายประโยค เช่น
              

ไวยากรณ์จีน4 เรื่องคำเสริมอาการ 2

รูปภาพของ chen gui zhu

3. วิธีใช้คำเสริมอาการ了  le   着 zhe   过  guo

3.1着 ใช้หลังคำกริยา แสดงว่า การกระทำนั้นในช่วงเวลวหนึ่งยังคงดำเนินอยู่ หรือ ในสถานการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่อง เช่น
           

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์