กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ช่วงชั้น 3 (ม.1-3)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ที่มาของฮีต 12 คลอง 14

ฮีต 12 คลอง 14

 

ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ sumitta senaprom

ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่ง

รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท

ชื่อเรื่อง  :   รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อ ความงดงามแห่งชีวิต โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ปีการศึกษา 2551

ทักษะชีวิต

รูปภาพของ nanthawat

ทักษะชีวิต

กิจกรรมสรรค์สร้างความคิด...พัฒนาทักษะชีวิต

รูปภาพของ nanthawat

กิจกรรมสรรค์สร้างความคิด...พัฒนาทักษะชีวิต

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

                                                  

                                          

เครื่องหมายสายยงยศ และเครื่องหมายวิชาพิเศษ

                               เครื่องหมายสายยงยศ และเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วิชาพื้นฐานระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

                                วิชาพื้นฐานระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษและระดับลูกเสือหลวง
                                                             ---------------

เครื่องหมายลูกเสือหลวง

                                                            เครื่องหมายลูกเสือหลวง
         ลักษณะเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์