วันนี้มีอะไร 22 พฤศจิกายน 2565

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

…อีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
www.thaigoodview.com ได้เปลี่ยนการใช้ โอเพนซอร์ซแพลตฟอร์มเว็บสำเร็จรูป สำหรับสร้างและจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Contents Management System : CMS) จาก Drupal มาเป็น WordPress เนื่องจาก Drupal การอัปเกรดค่อนข้างยุ่งยากมากขึ้นเลยตัดสินใจเปลี่ยน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2565 แล้ว

…เนื้อหาจึงจำเป็นต้องคัดลอกจากเว็บเดิมมาบางส่วน หรือนำมาสร้างใหม่เกือบทั้งหมด ส่วนข้อมูลเก่าทั้งหมดยังคงอยู่ สามารถเข้าไปดูได้ที่ [เว็บเดิม]

…หากมีอะไรที่จะแนะนำ ช่วยกันสักนิด บอกมาได้ที่ https://thaigoodview.com/contact