แบบทดสอบ<<<การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์>>>>

สร้างโดย : นางสาวแพรวพรรณ ฉัตรไชยเดช
สร้างเมื่อ จันทร์, 30/11/2009 – 18:55
มีผู้อ่าน 222,703 ครั้ง (23/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/51412

แบบทดสอบ
<<<การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์>>>>

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ถ้าไฮดราหรือพลานาเรีย ถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก จำนวนมาก แต่ละชิ้นนั้นจะเจริญเติบโตเป็นไฮดราหรือพลานาเรียใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ กระบวนการนี้เรียกว่า
ก. การสืบพันธุ์
ข. Regeneration
ค. Parthenogenesis
ง. Fragmentation

2. โครงสร้างใดมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับ Amoeboid Movement และการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ2. ข้อใดกล่าวถึงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ไม่ถูกต้อง
ก. เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ข. มีโอกาสเกิดการแปรผกผันของลักษณะในรุ่นลูกสูง
ค. มีไซโกตเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ง.  เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง แต่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้

3. การคุมกำเนิดแบบถาวรในคนทำอย่างไรได้ผลดีที่สุด
ก. ตัดมดลูกและอัณฑะออก
ข. ตัดรังไข่และหลอดสร้างอสุจิออก
ค. ใช้รังสีฉายทำลาย
ง. ตัดท่อนำไข่ในหญิงและตัดท่ออสุจิในชาย

4. ถ้าตัดรังไข่ของหญิงปกติออกข้างหนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นตามมาข้อใดเป็นไปได้มากที่สุด
ก. มีการตกไข่ทุก 56 วัน
ข. หนึ่งรอบของการมีประจำเดือนจะเป็น 56 วัน
ค. การตกไข่และการมีประจำเดือนจะเหมือนเดิม
ง. เป็นไปได้ทั้ง 1 2 และ 3

5. เมื่อเปรียบเทียบ Sperm cell แล้ว Egg cell ของคนมีอะไรมากกว่า
ก. Chromosome
ข. Cytoplasm
ค. mitochondria
ง. Centriole

6. เมื่อพารามีเซียมสืบพันธุ์โดยการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน (Binary fission) พบว่า
ก. เฉพาะ Micronucleus เท่านั้นที่แบ่งตัวแบบไมโทซิส
ข. เฉพาะ Macronucleus เท่านั้นที่แบ่งตัวแบบไมโทซิส
ค. ทั้ง Micronucleus และ Macronucleus จะแบ่งตัวแบบไมโทซิส
ง. Macronucleus จะแบ่งตัวแบบไมโทซิส และ Micronucleus จะแบ่งตัวแบบไมโอซิส

7. การฝังตัวของเอ็มบริโอ (Implantation) ในคนเกิดที่ตำแหน่งใด
ก. ปีกมดลูก
ข. ผนังมดลูกด้านใน
ค. ปีกรังไข่ด้านขวา
ง. ปีกรังไข่ด้านซ้าย

8. การปฏิสนธิของไข่กับเสปิร์มในคนเกิดบริเวณใด
ก. รังไข่
ข  โพรงมดลูกด้านใน
ค. ปีกรังไข่ด้านขวา
ง. ปีกรังไข่ด้านซ้าย

9. การปฏิสนธิภายนอก (External fertilization) มีโอกาสเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ณ ที่ใดมาก ที่สุด
ก. สระน้ำ
ข. ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม
ค. ทะเลทรายที่แห้งแล้ง
ง. ป่าดงดิบตามเทือกเขาสูง

10. สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้สามารถสืบพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
ก. ผึ้ง
ข. อะมีบา
ค. ตั๊กแตน
ง. แมลงหวี่

11.Regeneration ( การงอกใหม่) ข้อใดไม่จำกัดเป็นการสืบพันธุ์
ก. พลานาเรียคอดกลางตัวเข้าเรื่อยๆ จนหลุดกลายเป็น 2 ตัว
ข. แขนดาวทะเลที่ขาดหลุดออกไปแล้วงอกเป็นตัวใหม่
ค. ใบของต้นคว่ำตายหงายเป็นร่วงลงดินแล้วงอกใหม่เป็นต้นเล็กๆ
ง. ไฮดราสร้างเทนตาเคิง (tentacle) ที่ขาดหายไป 3 เส้นขึ้นมาใหม่เหมือนเดิม

12.ทารกหลอดแก้ว (Test tube baby) หมายถึง
ก. ทารกที่เกิดการปฏิสนธิแล้วให้เจริญในหลอดแก้ว
ข. ทารกที่เกิดจากการนำ Zygote ในมดลูกมาเลี้ยงในหลอดแก้ว
ค. ทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิภายในมดลูก แล้วนำมาเลี้ยงให้เจริญในหลอดแก้ว
ง.  ทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิภายในหลอดแก้ว แล้วนำตัวอ่อนฉีดเข้าไปเพื่อฝังตังในมดลูก

13. หญิงคนหนึ่งคลอดลูกแฝดชายหญิง 4 คน แสดงว่ามีการผสมระหว่าง Sperm กับ Egg อย่างไร
ก. Egg หนึ่ง + Sperm หนึ่ง
ข. Egg หนึ่ง + Sperm มากกว่าหนึ่ง
ค. Egg มากกว่าหนึ่ง + Sperm หนึ่ง
ง. Egg มากกว่าหนึ่ง + Sperm มากกว่าหนึ่ง

14. การทำหมันถาวรมีผลกระทบกระเทือนต่อความต้องการทางเพศน้อยที่สุดควรจะเป็นข้อใด
ก. การใส่ห่วงคุมกำเนิดในผู้หญิงและการตัดท่ออสุจิในผู้ชาย
ข. การตัดมดลูกในผู้หญิงและตัดอัณฑะในผู้ชาย
ค. การตัดท่อนำไข่ในผู้หญิงและการตัดท่ออสุจิในผู้ชาย
ง. การตัดท่อนำไข่ในผู้หญิงและการใช้ถุงยางอนามัยในผู้ชาย

15. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ก. สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง
ข. มีการรวมของนิวเคลียสเกิดขึ้น
ค. ลูกที่เกิดมามีลักษณะเหมือนพ่อแม่
ง. ลูกที่เกิดมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด

16. ตัวอสุจิจะเข้าไปถึงบริเวณที่มีการปฏิสนธิได้โดย
ก.  ว่ายน้ำ
ข. การบีบตัวของช่องคลอด
ค. การบีบตัวของมดลูก
ง. การบีบตัวของท่อนำไข่

จงศึกษาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17-18
สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 1 สืบพันธุ์แบบแยกตัวเองออกเป็น 2 ส่วน
สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 2 สืบพันธุ์แบบแตกหน่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 3 สืบพันธุ์แบบสร้างสปอร์
สิ่งมีชีวิตชนิดที่ 4 สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

17. การปฏิสนธิควรเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. ชนิดที่ 1
ข. ชนิดที่ 2
ค. ชนิดที่ 3
ง. ชนิดที่ 4

18. สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ลูกหลานจะมีโอกาสแตกต่างออกไปจากพ่อแม่มากที่สุด
ก. ชนิดที่ 1
ข  ชนิดที่ 2
ค. ชนิดที่ 3
ง. ชนิดที่ 4

19. สิ่งมีชีวิตที่สร้างสปอร์ได้ คือ
ก. พารามีเซียม
ข. พลาสโมเดียม
ค. พลานาเรีย
ง. พาราซัว

20. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก
ก. แมงกระพรุนรูปร่างแบบ polyp มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ส่วนรูปร่าง medusa มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ข. แมงกระพรุนรูปร่างแบบ medusa มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ส่วนรูปร่างPolyp มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ค. แมงกระพรุนมีรูปร่างแบบเดียวเท่านั้นคือรูปร่างร่ม (medusa)
ง. แมงกระพรุนมีตัวอ่อน 2 ชนิด คือ ephyra เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและ Planura เกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

เฉลยแบบทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3ข้อ 4ข้อ 5
ข้อ 6ข้อ 7ข้อ 8ข้อ 9ข้อ 10
ข้อ 11ข้อ 12ข้อ 13ข้อ 14ข้อ 15
ข้อ 16ข้อ 17ข้อ 18ข้อ 19ข้อ 20

ขอบคุณที่มา

    ประสงค์ หลำสะอาด, คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3-4, กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงการพิมพ์, 2548

ย่อ