การใช้งาน ZoomIt ในการนำเสนองาน

การใช้งาน ZoomIt ในการนำเสนองาน

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ : 1 มกราคม 256ุ6

การใช้งาน ZoomIt ในการนำเสนองาน

      ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจะมีการใช้สื่อต่างๆ นำเสนอให้กับผู้เรียนผ่านอุปกรณ์โปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นตามมาคือ ผู้เรียนมักจะมองไม่เห็นหรือมองไม่ชัดในส่วนที่ผู้สอนต้องการเน้น โดยเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่ไกลจากจอ และถ้าจอมีขนาดเล็กยิ่งมีปัญหามากขึ้น

   ZoomIt เป็นเครื่องมือซูมหน้าจอ คำอธิบายประกอบ และการบันทึกสำหรับการนำเสนอทางเทคนิคที่มีการสาธิต โปรแกรม ZoomIt เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก 1,145 KB. (ZoomIt v6.11) ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมได้แจกให้ทุกคนได้นำไปใช้กันฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ที่ 
https://learn.microsoft.com/th-th/sysinternals/downloads/zoomit 
   โปรแกรมZoomIt ทำงานบน Windows ทุกรุ่น และสามารถใช้การป้อนข้อมูลแบบสัมผัส และปากกาสำหรับการวาดรูปภาพบนแท็บเล็ตได้อีกด้วย

วิธีใช้งาน ZoomIt

โปรแกรม ZoomIt v6.11 ได้มีการปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในภาพรวมการใช้งาน ZoomIt v6.11 สามารถช่วยจัดอบรมสัมนา ทำสื่อการเรียนการสอน และยังเหมาะที่จะใช้สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างดี

เริ่มใช้งาน

เป็นโปรแกรมที่เริ่มใช้งานง่ายมาก ไม่ต้องมีการติดตั้ง(install)เหมือนโปรแกรมทั่วไปที่ต้องใช้เวลาหลายนาที เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้

 1. หาไฟล์ที่ชื่อ ZoomIt.exe ที่เราดาวน์โหลดมาซึ่งอาจอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ หรืออยู่ในFlash Drive (หรือที่หลายคนเรียก Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive)
 2. เมื่อพบไฟล์ ZoomIt.exe แล้วก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว ก็เป็นอันเริ่มใช้งานโปรแกรม ZoomIt ได้
 3. เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดใหม่ หากต้องการใช้งาน โปรแกรม ZoomIt อีกครั้งก็ให้ทำตามข้อ 1. และข้อ 2. เหมือนเดิมก็จะใช้งานได้ทันที

แนะนำ ควรบันทึกไฟล์ ZoomIt.exe ไว้ใน Flash Drive เมื่อต้องการใช้งานก็เสียบ Flash Drive เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการนำเสนองาน ก็จะสะดวกดี เพราะไฟล์มีขนาดเล็ก ไม่เปลืองพื้นที่ในการพกพาไป

ใช้งานครั้งแรก

ครั้งแรกที่เราเรียกใช้ ZoomIt โปรแกรมจะแสดงไดอะล็อกการกำหนดค่าที่อธิบายพฤติกรรมของ ZoomIt ให้เราระบุปุ่มลัดสำรองสำหรับการซูมและการเข้าสู่โหมดการวาดภาพโดยไม่ต้องซูม และปรับแต่งสีและขนาดของปากกาวาดภาพ ดังนี้

การกำหนดค่าครั้งแรกที่เปิด ZoomIt
 • Zoom > Ctrl+1
 • LiveZoom > Ctrl+4
 • Draw > Ctrl+2
 • Type > Set Font
 • Break > Ctrl+3
 • Record > Ctrl+5

Zoom Mode

เมื่อต้องการใช้งาน Zoom Mode ให้กดแป้น Ctrl+1 เมื่ออยู่ใน Zoom Mode จะได้ใช้งานดังนี้

 1. การซูมหน้าจอเข้า (Zoom In) ให้เลื่อนปุ่มกลางเมาส์ขึ้นหรือกดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ขึ้น
 2. การซูมหน้าจอออก (Zoom Out) ให้เลื่อนปุ่มกลางเมาส์]’หรือกดปุ่มลูกศบนแป้นพิมพ์ลง
 3. วาดรูป (ขณะอยู่ในโหมดซูม) ให้กดปุ่มซ้ายบนเม้าส์ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ( Cursor ) จะเปลี่ยนจากรูปตัว I เป็นเครื่องหมายบวกแทน เมื่อต้องการเลิกวาดรูปให้กดปุ่มขวาบนเม้าส์

วาดรูป (ขณะไม่อยู่ในโหมดซูม) หรือเรียกว่า โหมดการวาด

เมื่อต้องการวาดรูปขณะที่ไม่อยู่ใน Zoom Mode ให้กดแป้น Ctrl+2 จะเข้าสู่โหมดการวาด เมื่อเข้าสู่โหมดการวาดแล้ว สามารถทำสิ่งต่างๆบนหน้าจอได้ดังนี้

 • เพิ่ม/ลดขนาดเส้นและเคอร์เซอร์
  ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนปุ่มกลางเมาส์ขึ้นลงหรือกดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ขึ้นลง
 • วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลาง ให้เคาะแป้น Space Bar
 • สร้างไวท์บอร์ดหรือกระดานดำ ให้กดแป้น W หรือ K
 • พิมพ์ข้อความจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย ให้กดแป้น T หรือ Ctrl+T
  พิมพ์ข้อความนี้ยังไม่รองรับภาษาไทย
  หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนปุ่มกลางเมาส์ขึ้นลงหรือกดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ขึ้นลง
 • หากต้องการเปลี่ยนสีปากกา สามารถทำได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ดังนี้
  • ปากกาแดง > R
  • ปากกาเขียว > G
  • ปากกาน้ำเงิน > B
  • ปากกาเหลือง > Y
  • ปากกาสีส้ม > O
  • ปากกาสีชมพู > P
 • วาดรูปต่างๆ ดังนี้
  • วาดเส้นตรง กดแป้น Shift ค้างไว้
  • วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กดแป้น Ctrl ค้างไว้
  • วาดแท็บพักวงรี กดแป้น Tab ค้างไว้
  • วาดลูกศร กดแป้น Ctrl Shift ค้างไว้
  • ลบภาพวาดล่าสุด กดแป้น Ctrl+Z
  • ลบภาพวาดทั้งหมด กดแป้น E
 • คัดลอกภาพหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด กดแป้น Ctrl+C
 • บันทึกภาพหน้าจอเป็น PNG กดแป้น Ctrl+S

บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ

โปรแกรม ZoomIt v6.11 เพิ่มขีดความสามารถในการบันทึกหน้าจอให้เป็นคลิปวิดีโอ ในรูปแบบ MP4 (อัปเดต Windows 10 พฤษภาคม 2019 และสูงกว่า) เมื่อต้องการบันทึก ก็กดแป้น Ctrl+5 เมื่อจะหยุดการบันทึกก็กดแป้น Ctrl+5 อีกครั้ง ซึ่งสะดวกในการจัดทำสื่อที่แสดงหน้าจดได้อย่างสะดวกง่ายได้

แสดงนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

หากขณะที่นำเสนองานหรือจัดกิจกรรมแล้วต้องการจับเวลา สามารทำได้โดยการกดแป้น Ctrl+3 ก็จะแสดงนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง ซึ่งสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
ที่ไฟล์ ZoomIt.exe ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าวก็จะปรากฎหน้างต่างขึ้นมาดังภาพข้างล่าง ให้เลือก Break เพื่อตั้งค่าต่างๆ

 • Time : ตั้งเวลานับถอยหลังที่ต้องการ มีหน่วยเป็นนาที
  *** หากตั้งเวลาไว้แล้ว เมื่อจะใช้งานโดยกด Ctrl+3 สามารถเปลี่ยนเวลาได้โดยเลื่อนปุ่มกลางเมาส์ขึ้นลงหรือกดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ขึ้นลง
 • Show Time Elapsed After Expiration : แสดงเวลาที่ผ่านไปหลังจากหมดเวลา
 • Advanced : ตั้งค่าเพิ่มเติมตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าคลิกที่ปุ่มนี้ จะปรากฎหน้างต่างขึ้นมาดังภาพข้างล่าง
 • Play Sound on Expiration : เล่นเสียงเมื่อหมดเวลา เมื่อเลือจะปรากฎ
  • Alarm Sound File : ให้เลือกไฟล์เสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้เล่น
 • Timer Opacity : ความทึบแสงของตัวจับเวลา
 • Timer Position : ตำแหน่งของตัวจับเวลาที่ต้องการให้แสดง มีให้เลือก 9 ตำแหน่ง
 • Show background bitmap : แสดงภาพพื้นหลัง มีให้เลือก 2 แบบ คือ
  • ใช้ภาพหน้าจอที่เปิดอยู่
  • ใช้ภาพที่ต้องการ โดยเลือกจากไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • Minimize Timer (Without Pausing It) : ย่อตัวจับเวลา (โดยเวลาไม่หยุด) กดแป้น Alt+Tab
 • Show Timer When Minimized : แสดงตัวจับเวลาเมื่อย่อเล็กสุด ให้คลิกซ้ายที่ไอคอน ZoomIt

Live Zoom Mode โหมดซูมสด

โหมดซูมสดใช้งานได้โดยกดแป้น Ctrl+4 จะยกเลิกก็กดแป้น Ctrl+4 อีกครั้ง
เมื่อเข้าสู่โหมดซูมสด หน้าจะจะขยายขึ้น แล้วเราสามารถใช้งานหน้าจอทำอะไรก็ได้เหมือนปกติเพียงแต่ขยายหน้าจอเพื่อให้เห็นชัดเจน สามารถเลื่อหน้าจอได้โดยเลื่อนเม้าส์ขึ้นลงซ้ายขวา

สรุปคำสั่งที่ใช้งานทั้งหมด

FunctionShortcut
Zoom ModeCtrl + 1
Zoom InMouse Scroll Up or Up Arrow
Zoom OutMouse Scroll Down or Down Arrow
Start Drawing (While In Zoom Mode)Left-Click
Stop Drawing (While In Zoom Mode)Right-Click
Start Drawing (While Not In Zoom Mode)Ctrl + 2
Increase/Decrease Line And Cursor Size (Drawing Mode)Ctrl + Mouse Scroll Up/Down or Arrow Keys
Center The Cursor (Drawing Mode)Space Bar
Whiteboard (Drawing Mode)W
Blackboard (Drawing Mode)K
Type in Text (Left Aligned)T
Type in Text (Right Aligned)Shift + T
Increase/Decrease Font Size (Typing Mode)Ctrl + Mouse Scroll Up/Down or Arrow Keys
Red PenR
Green PenG
Blue PenB
Yellow PenY
Orange PenO
Pink PenP
Draw a Straight LineHold Shift
Draw a RectangleHold Ctrl
Draw an EllipseHold Tab
Draw an ArrowHold Ctrl + Shift
Erase Last DrawingCtrl + Z
Erase All DrawingsE
Copy Screenshot to ClipboardCtrl + C
Save Screenshot as PNGCtrl + S
Start/Stop Screen Recording Saved as MP4 (Windows 10 May 2019 Update And Higher)Ctrl + 5
Show Countdown TimerCtrl + 3
Increase/Decrease TimeCtrl + Mouse Scroll Up/Down or Arrow Keys
Minimize Timer (Without Pausing It)Alt + Tab
Show Timer When MinimizedLeft-Click On The ZoomIt Icon
Live Zoom ModeCtrl + 4
ExitEsc or Right-Click