สำนวน สุภาษิต กลุ่มสาระการเรียบนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวสิริมา เจนวรกุลชัย นักเรียนชั้น ม.5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 8,872,901 ครั้ง (18/10/2022)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต

        เว็บนี้เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนคำที่มีความหมายที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งบอกความหมายของสุภาษิต  สำนวน คำพังเพย  คำคม แก่ท่านผู้เข้าชม และมีตัวอย่างในการใช้สำนวนคำด้วย

        เนื้อหาทั้งหมดเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างชิ้นงานลงในกระดาษพร้อมภาพประกอบ ส่งอาจารย์รัตนาภรณ์ ทองอยู่ และนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์