ความรู้รอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

สร้างโดย : นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2545
มีผู้อ่าน 1,889,663 ครั้ง (18/10/2022)

         ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แหล่งรวมความรู้ที่รวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเทศไทยของเรา และเกี่ยวกับโลกของเรา ซึ่งการรวบรวมความรู้ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่ควรศึกษาไว้เพื่อให้ได้เสริมสร้างและเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่น่ารู้ น่าสนใจ
         ผู้จัดทำมีความตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเยาวชนและหวังว่าความรู้นี้คงเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ต้องการศึกษาหาความรู้ การจัดทำในครั้งนี้อาจมีสิ่งที่บกพร่องอยู่บ้าง หวังว่าผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาจะช่วยแนะนำ หรือแจ้งให้ทราบเพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงต่อไป