สภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2-3-4

สร้างโดย : นางสาวอุษา สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
มีผู้อ่าน 3,199,225 ครั้ง (21/10/2022)

             ปัจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธรรมชาติเริ่มมีความผิดปกติมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่มีอุทกภัย น้ำท่วม วาตภัย และภัยต่าง ๆ อีกมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดจนที่สุดก็คือ ภูมิอากาศ โลกของเราแต่ก่อนอากาศจะคงที่เหมือน ๆ กันทุกปี แต่เดี๋ยวนี้อากาศเริ่มแปรปรวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นทุกปีและสูงมากกว่าปกติด้วย แล้วมันเกิดมาจากอะไร ทำไมมันถึงเกิดขึ้น จะส่งผลกับเราอย่างไรบ้าง แล้วเราควรจะทำอย่างไร

             ลองศึกษาดูสิคะแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักไม่ใช่ย่อย