เฮฮาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นางสาวอุไรพร ดัชถุยาวัตร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 3,122,979 ครั้ง (21/10/2022)

             เนื่องจากวิชาภาษาไทยมีเนื้อหาในการศึกษาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำรายงานหรือการเขียนจดหมาย การอภิปราย แม้กระทั้งการศึกษาเกี่ยวกับสำนวนไทย วรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และเรื่องสั้นต่าง ๆ ดังนั้นวิชาภาษาไทยจึงเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และวิชาภาษาไทยยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราอีกด้วย