ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสิริเมธากุล นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 1,193,393 ครั้ง (21/10/2022)

             สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ” Scientist of the world “

             แหล่งข้อมูลที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลกไว้มากมาย อาทิ เช่น กาลิเลโอ อริสโตเติล อาร์คิมีดิส …. เป็นความรู้ที่เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาหาความรู้ และข้อมูลที่อยากรู้ได้

             ข้าพเจ้าหวังว่าคงจะเกิดความรู้แก่ผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย และหากมีความผิดพลาดแต่ประการใดก็ใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย