นิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกช่วงชั้น

สร้างโดย : นางสาวศรีสุดา ลัทธิคุณ ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2550
มีผู้อ่าน 1,073,508 ครั้ง (21/10/2022)

             นิทาน เป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงใจแก่ผู้ฟังแบบง่ายๆและสะดวกที่สุด ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดสู่กันมาด้วยปากต่อปากเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันนี้ความบันเทิงได้แฝงมาในรูปแบบต่างๆ มากมายและน่าสนใจกว่านิทาน จนทำให้นิทานพื้นบ้านไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนับวันแต่จะสูญหายไป นิทานเรื่องที่รวบรวมมานี้มุ่งหวังว่าจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้นิทานทานพื้นยังคงอยู่กับเราตลอดไป