วัดในภาคกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาววรรณวิศานต์ ลิขิตเดชาวัฒน์ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 405,142 ครั้ง (22/10/2022)

            สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาสาระความรู้เรื่องการท่องเที่ยววัดในแถบกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงบางจังหวัดที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด การเดินทางไปวัด สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ที่พักแรม ของฝากของแต่ละจังหวัด ถ้าท่านผู้ที่เข้ามาชมมีข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ ให้ท่านเสนอแนะมาได้ทางอีเมลที่ให้ไว้และก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าชมเว็บไซต์ของเราค่ะ