พลังงานกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป

สร้างโดย : นายสิทธิชัย ไตรโยธี ครูโรงเรียนบ้านนาจาร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
สร้างเมื่อ วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 262,492 ครั้ง (23/10/2022)

            การดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบัน มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้พลังงานจากธรรมชาติ ได้แก่พลังงานจากคน สัตว์ พลังงานจากแสงอาทิตย โดยการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และพัฒนามาใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงานเคมี พลังานกล พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังานเสียง พลังงานไฟฟ้า พลังงานรูปแบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้