ระบบอวัยวะในร่างกาย

ระบบอวัยวะในร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

สร้างโดย : นายสมศักดิ์ บุญสนอง ครูโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
สร้างเมื่อ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550
มีผู้อ่าน 1,972,749 ครั้ง (23/10/2022)

            สิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ถูกมนุษย์บันทึกไว้แล้วหลายอย่าง  ซึ่งบางอย่างอยู่ไกลแสนไกลจนหลายคน ไม่มีโอกาสได้สัมผัส หรือเข้าใกล้แม้ตราบจนสิ้นชีวิต  แต่มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด แต่กลับไม่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ ร่างกายของเราเอง    หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่า ภายในร่างกายเรานั้นมีระบบกลไกต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน และสามารถทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างน่าพิศวง จนมีผู้กล่าวไว้ว่า ร่างกายมนุษย์ เป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์และวิเศษที่สุด ไม่มีเครื่องจักรชนิดใดในโลกทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับระบบกลไกของมนุษย์อีกแล้ว

            ส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์   เซลล์ชนิดเดียวกันรวมเรียกว่าเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลาย ๆ กลุ่มทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เรียกกลุ่มของเนื้อเยื่อเหล่านี้ว่า อวัยวะ  อวัยวะหลาย ๆ อย่างที่ทำงานร่วมกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ

            ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มีอยู่หลายระบบ ในที่นี้ขอนำเสนอเพียงบางส่วนที่สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) ได้แก่

  • ระบบย่อยอาหาร 
  • ระบบขับถ่าย 
  • ระบบหมุนเวียนเลือด 
  • ระบบหายใจ