การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาววิภารัตน์ มโมัยยานนท์ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 138,159 ครั้ง (23/10/2022)

            ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนตะวันตก มีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ดูแลสุขภาพคนทั่วโลก ด้วยการแบ่งส่วนศึกษาความเป็นไปของชีวิต และร่างกายของมนุษย์อย่างละเอียด ได้แก่การศึกษาอวัยวะของมนุษย์อย่างละเอียดทั้งลักษณะและการทำงาน ทำให้พบสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยการประกาศกำจัดศัตรูของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าและทำลายล้างเชื้อโรคผู้รุกรานหรือการกำจัดเนื้องอกและสิ่งแปลกปลอมในร่างกายแม้แต่ปัญหาทางจิตใจก็ฝากไว้กับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะร่างกายของมนุษย์จึงถูกแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อพึ่งพิงแพทย์เฉพาะทางผู้ซึ่งแสวงหาความเป็นเลิศในการรักษาเฉพาะโรค จนลืมไปว่ากำลังรักษาคนทั้งตัวและหัวใจมิได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า การแพทย์แผนปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่ยากและร้ายแรงได้อย่างดีเยี่ยม เช่น การติดเชื้อรุนแรง การผ่าตัด การเปลี่ยนอวัยวะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนไทยอีกจำนวนมากกำลังแสวงหาทางเลือกในการดูแลสุขภาพใหม่ที่ประหยัดปลอดภัย และมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังยึดมั่นในพิธีกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การบวงสรวง การใช้เวทมนต์ ทำให้มีคำถามอยู่เสมอว่าทำไมจึงต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ ทั้งๆที่การแพทย์แผนปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก คำตอบคือ ความเป็นการแพทย์องค์รวมได้สูญหายไปด้วยระบบแยกส่วนศึกษาและระบบผู้เชี่ยวชาญ ทำให้แพทย์ดูแลเฉพาะเรื่องที่ตนศึกษาเท่านั้น ดังนั้น จึงพบเสมอว่า การรักษาโรคหรือกำจัดเชื้อโรคประสบความสำเร็จแต่ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากภาวะแทรกซ้อนของโรคและจากโรคหมอทำ แม้บ่อยครั้งที่แพทย์แผนปัจจุบันพยายามที่จะนำความเป็นองค์รวมกลับคืนมา ด้วยการให้ความสำคัญแก้ปัญหาผู้ป่วยเบ็ดเสร็จทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงสิ่งแวดล้อม แต่น่าเสียดายที่การให้บริการเช่นนั้นมิอาจทำได้เต็มที่ เพราะขาดแคลนแพทย์ อีกทั้งการแยกส่วนและแบ่งหน้าที่ดูแลเฉพาะทางมากเกินไปจนยากที่จะรวมแนวคิดกลับคืนมา