ตัวอย่างแทนแกรมแบบต่าง ๆ

สร้างโดย : นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย และนายเศรษฐ์ศิลป์ ทีฆมงคล
สร้างเมื่อ จันทร์, 14/05/2012 – 21:03
มีผู้อ่าน 325,399 ครั้ง (25/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/133390

TANGRAM แทนแกรม 七巧板

       Tangram (แทนแกรม/七巧板) คือ ตัวต่อปริศนาที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 7 ชิ้น ที่เป็นรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง โดยรูปทรงทั้ง 7 ชิ้นสามารถนำมาต่อให้เป็นรูปต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ โดยเมื่อขณะไม่ได้เล่นจะถูกเก็บไว้ในลักษณะสี่เหลี่ยม เชื่อว่าแทนแกรมมีต้นกำเนิดจากราชวงศ์ซ่ง ของประเทศจีน โดยแทนแกรมนั้นมีชื่อเรียกภาษาจีนอีกชื่อหนึ่งว่า “ฉีเฉียวตู”

       คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำ Tangram มาให้เด็ก ๆ เล่นกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้ว ยังช่วยฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนและรู้จักคิดแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ ได้ด้วย

อะไรคือ 7 รูปทรงใน TANGRAM

  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ 2 ชิ้น
  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดกลาง 1 ชิ้น
  • สามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 2 ชิ้น
  • สี่เหลี่ยมจัตตุรัสขนาดเล็ก 1 ชิ้น
  • สี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 ชิ้น

       ซึ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ล้วนแล้วแต่มีพื้นที่เป็นสองเท่าของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ แต่ละชิ้นมีพื้นที่เป็น 4 เท่าของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก 1 ชิ้น และมุมที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้น มีอยู่เพียง 3 แบบ คือ มุมฉาก มุม 45 องศา และ มุม 135 องศา.

ตัวอย่างแทนแกรมแบบต่าง ๆ แทนแกรม

Tangram Birds
Tangram Birds
Tangram Alphabet
Tangram Wild Animals
Tangram Wild Animals
Tangram Wild Animals
Tangram Wild Animals
Tangram Houses
Tangram Objects
Tangram People
Tangram People
Tangram Ships
Tangram Tool
Tangram Weapon

 ที่มาภาพ : http://www.yiyinglu.com/?portfolio=tangram