สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ พุธ, 03/03/2021 – 08:33

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)
วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี

https://www.wildlifeday.org/sites/all/themes/wildlifeday/images/theme/bg-top-images/2022-wwd-02.jpg?v=1.0

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในการประชุมสมัยที่ 68 การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งเป็นวันลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ( CITES ) ในปี พ.ศ. 2516 ในฐานะ UN World Wildlife วันเฉลิมฉลองและปลุกจิตสำนึกของสัตว์ป่าและพืชโลก มติของ  UNGA  ยังกำหนดให้สำนักเลขาธิการ CITES เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามวันพิเศษสำหรับสัตว์ป่าทั่วโลกตามปฏิทินของสหประชาชาติ วันสัตว์ป่าโลกได้กลายเป็นงานประจำปีที่สำคัญที่สุดในโลกที่อุทิศให้กับสัตว์ป่า

          ปีนี้ วันสัตว์ป่าโลก (WWD) ได้รับการเฉลิมฉลองภายใต้หัวข้อ “ การกู้คืนสายพันธุ์ที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศ ” การเฉลิมฉลองพยายามดึงความสนใจไปที่สถานะการอนุรักษ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวด และเพื่อขับเคลื่อนการอภิปรายเกี่ยวกับการจินตนาการและดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่ออนุรักษ์พวกมัน บทสนทนาทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจและพยายามที่จะแจ้งความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN 1 ( ไม่มีความยากจน ), 2 ( ความหิวเป็นศูนย์ ) 12 ( รับรองการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน ), 13 ( การดำเนินการด้านสภาพอากาศ ) 14 ( ชีวิตใต้น้ำ ) และ 15 ( ชีวิตบนบก).

          จากข้อมูลของ International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species ระบุว่าสัตว์ป่าและพืชป่ามากกว่า 8,400 สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ในขณะที่อีกเกือบ 30,000 สายพันธุ์ถูกเข้าใจว่าใกล้สูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยง จากการประมาณการเหล่านี้ แนะนำว่ามากกว่าหนึ่งล้านชนิดถูกคุกคามด้วยการสูญพันธุ์

          การสูญเสียสายพันธุ์ ที่อยู่อาศัย และระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องยังคุกคามทุกชีวิตบนโลก รวมทั้งเราด้วย ผู้คนทุกหนทุกแห่งพึ่งพาทรัพยากรจากสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของเรา ตั้งแต่อาหาร เชื้อเพลิง ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และเสื้อผ้า ผู้คนนับล้านยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นแหล่งทำมาหากินและโอกาสทางเศรษฐกิจ

https://www.wildlifeday.org/sites/all/themes/wildlifeday/images/theme/bg-top-images/2022-wwd-01.jpg?v=1.0

          On 20 December 2013, at its 68th session, the United Nations General Assembly (UNGA) proclaimed 3 March – the day of signature of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973 – as UN World Wildlife Day to celebrate and raise awareness of the world’s wild animals and plants. The UNGA resolution also designated the CITES Secretariat as the facilitator for the global observance of this special day for wildlife on the UN calendar. World Wildlife Day has now become the most important global annual event dedicated to wildlife.

          This year, World Wildlife Day (WWD) has been celebrated under the theme “Recovering key species for ecosystem restoration”. The celebrations sought to draw attention to the conservation status of some of the most critically endangered species of wild fauna and flora, and to drive discussions towards imagining and implementing solutions to conserve them. All conversations have been inspired by and sought to inform efforts towards the achievement of UN Sustainable Development Goals 1 (No Poverty), 2 (Zero hunger) 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns), 13 (Climate Action) 14 (Life Below Water) and 15 (Life on Land).

          According to data from the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species, over 8,400 species of wild fauna and flora are critically endangered, while close to 30,000 more are understood to be endangered or vulnerable. Based on these estimates, it is suggested that over a million species are threatened with extinction.

          Continued loss of species, habitats and ecosystems also threatens all life on Earth, including us. People everywhere rely on wildlife and biodiversity-based resources to meet all our needs, from food, to fuel, medicines, housing, and clothing. Millions of people also rely on nature as the source of their livelihoods and economic opportunities.

https://www.wildlifeday.org/sites/all/themes/wildlifeday/images/theme/bg-top-images/2022-wwd-03.jpg?v=1.0
https://www.youtube.com/watch?v=A_HZwK0abIg

แหล่งอ้างอิง: https://www.wildlifeday.org/