วันอนามัยโลก World Health Day

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ อังคาร, 06/04/2021 – 09:08
มีผู้อ่าน 4,337 ครั้ง (03/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/230503

วันอนามัยโลก World Health Day
วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี

        วันที่ 7 เมษายนของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองวันอนามัยโลก จากการเริ่มต้นในการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งแรกในปีพ. ศ. 2491 และนับตั้งแต่มีผลในปี 2493 การเฉลิมฉลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประเด็นด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเน้นประเด็นสำคัญที่ให้ความสำคัญกับองค์การอนามัยโลก
           ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาสิ่งนี้ได้นำมาสู่ประเด็นด้านสุขภาพที่สำคัญเช่นสุขภาพจิตการดูแลแม่และเด็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเฉลิมฉลองนี้ถูกกำหนดโดยกิจกรรมที่ขยายออกไปในแต่ละวันและเป็นโอกาสในการให้ความสำคัญกับทั่วโลกในประเด็นสำคัญของสุขภาพโลก

อ่านเพิ่มเติม...

World Health Day 2022

เราสามารถจินตนาการถึงโลกที่อากาศ น้ำ และอาหารสะอาดสำหรับทุกคนได้หรือไม่
ที่เศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี?
เมืองไหนน่าอยู่และผู้คนสามารถควบคุมสุขภาพและสุขภาพของโลกได้?

           ท่ามกลางการแพร่ระบาด โลกที่ปนเปื้อน โรคที่เพิ่มมากขึ้น เช่น มะเร็ง โรคหอบหืด โรคหัวใจ ในวันอนามัยโลก พ.ศ. 2565 องค์การอนามัยโลกจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการเร่งด่วนที่จำเป็นต่อการรักษามนุษย์และโลกให้แข็งแรงและส่งเสริมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสังคม เน้นความเป็นอยู่ที่ดี   

           WHO ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 13 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีเนื่องจากสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ วิกฤตสภาพภูมิอากาศยังเป็นวิกฤตสุขภาพอีกด้วย 

Our planet, our health – World Health Day 2022

           การตัดสินใจทางการเมือง สังคม และการค้าของเรากำลังขับเคลื่อนวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ ผู้คนกว่า 90% สูดอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โลกร้อนกำลังเห็นยุงแพร่โรคได้ไกลและเร็วกว่าที่เคย เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการขาดแคลนน้ำ ทำให้ผู้คนต้องพลัดถิ่นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขา มลพิษและพลาสติกพบได้ที่ด้านล่างของมหาสมุทรที่ลึกที่สุดของเรา ภูเขาที่สูงที่สุด และได้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเรา ระบบที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการสูงและไม่ดีต่อสุขภาพ กำลังขับคลื่นของโรคอ้วน เพิ่มโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ในขณะที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงหนึ่งในสามของโลก

Health Promotion for Well-being, Equity and Sustainable Development

           ในขณะที่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 แสดงให้เราเห็นถึงพลังการรักษาของวิทยาศาสตร์ แต่ก็เน้นถึงความไม่เท่าเทียมกันในโลกของเรา การระบาดใหญ่ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนในทุกด้านของสังคมและเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการสร้างสังคมที่อยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะบรรลุสุขภาพที่เท่าเทียมกันในปัจจุบันและสำหรับคนรุ่นอนาคตโดยไม่ละเมิดข้อจำกัดทางนิเวศวิทยา การออกแบบเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้เกิดการกระจายรายได้ ความมั่งคั่ง และอำนาจอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยมีคนจำนวนมากที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในความยากจนและความไม่มั่นคง เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ความเท่าเทียม และความยั่งยืนของระบบนิเวศเป็นเป้าหมาย เป้าหมายเหล่านี้แปลเป็นการลงทุนระยะยาว งบประมาณความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองทางสังคม และกลยุทธ์ทางกฎหมายและการคลัง การทำลายวัฏจักรแห่งการทำลายล้างเพื่อโลกและสุขภาพของมนุษย์จำเป็นต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย การปฏิรูปองค์กร และบุคคลที่จะได้รับการสนับสนุนและจูงใจให้ตัดสินใจเลือกอย่างมีสุขภาพดี   

WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19

Events

  • World Health Day 2022: Our planet, our health- โลกของเรา สุขภาพของเรา
  • World Health Day 2021 – Building a fairer, healthier world- สร้างโลกที่ยุติธรรมและมีสุขภาพดีขึ้น
  • World Health Day 2020 – Support Nurses and Midwives- สนับสนุนพยาบาลและผดุงครรภ์
  • World Health Day 2019 – Health for all: everyone, everywhere- สุขภาพสำหรับทุกคน
  • World Health Day 2018 – Universal health coverage: everyone, everywhere- หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • World Health Day 2017 – Depression: let’s talk- โรคซึมเศร้า : มาคุยกัน
  • World Health Day 2016: Beat Diabetes- เอาชนะเบาหวาน
  • World Health Day 2015: Food Safety- ความปลอดภัยของอาหาร
  • World Health Day 2014: Vector-borne diseases- โรคที่เกิดจากพาหะนำโรค

แหล่งอ้างอิง: 

https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

ย่อ