หลักการซื้ออาหาร
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

ในการซื้ออาหาร ถ้าหากว่าผู้บริโภคไม่เลือกให้ดี ก็อาจทำให้ได้รับอาหารที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้

การเลือกซื้อ อาหารสด

การเลือกซื้ออาหารอื่นๆ

การเลือกซื้อยา

 

ผู้ประกอบอาหารขายจำเป็นต้องทำอาหารให้สะอาดเช่นเดียวกัน

กลับสู่หน้าหลัก

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.