ประเพณีไทย

 

Homeผู้จัดทำการละเล่นเด็กไทยวันสำคัญประเพณีไทย

chaiha_lao@yahoo.com

 

ประเพณีไทย

 

พิธีตักบาตรเทโว

ประเพณีวิ่งควาย

พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

พิธีหล่อเทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

พิธีตักบาตรดอกไม้


 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Ms Krittaya Laoharatanahirun. All rights reserved.