ทักษะในการเล่น

    

Homeประวัติแบดมินตันทักษะในการเล่นอุปกรณ์การเล่นแบดมินตันกติกาในการเล่นแบดมินตันGalleryAbout us

funnygirl_toey@yahoo.com
wowning@hunsa.com

การยืน 
Foot work 
การจับไม้ 
การใช้ข้อมือและนิ้ว 
การตีลูก 
ลูกหยอด 
การส่งลูก 
ลูกตบ 
การแข่งขันประเภทเดี่ยว 
การแข่งขันประเภทคู่ 

   

ทักษะเบื้องต้นในการเล่นแบดบินตันมีความจำเป็นมาก สำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นให้ได้ดี เพราะทักษะเบื้องต้นจะเป็นพื้นฐาน
สำคัญสในการเล่นให้เกิดความแม่นยำ และแน่นอนทักษะเบื้องต้นได้แก่ท่าทางยืน การจับไม้ การใช้ข้อมือและนิ้ว การส่งลูก
การตีลูกต่างๆ เป็นต้น

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Sanivipa Pornpermsook and Miss Wasana Karaket . All rights reserved.