คลิกที่หัวข้อต่อไปนี้
เพื่อทดสอบความรู้คำศัพท์

 

ทดสอบความรู้คำศัพท์ด้วยตัวเอง

By Chaichan

Picture Dictionary
enchantedlearning.com

Basic Tests
Intermediate
Newspapers
Translation

 

วิธีใช้
ใชMOUSE ชี้ไปที่ชื่อเรื่อง
หรือชื่อแบบฝึก แล้วคลิก
คลิกที่ Main Menu
ถ้าต้องการกลับไปที่เดิม
คลิกที่รูปหนังสือ
ถ้าต้องการฝึกจาก
Dictionary Online
Picture Test 1
Animations 1
News Test 1
Translation 1
Picture Test 2
Babybook 1
News Test 2
Translation 2
Picture Test 3
Babybook 2
News Test 3
Translation 3
Picture Test 4
Babybook 3
Jumbled Sentences
Translation 4
Picture Test 5
Snail
News Test 4
Entertainment
Picture Test 6
Spiders
Stars 1
Picture Test 7
Stars 2
Picture Test 8
Picture Test 9
From Jokes
Picture Test 10
Cartoons
Picture Test 11
Can you guess?
NEW!
Critical Thinking
Picture Test 12
Which entry?
World Cup 1
Cause & Effect

Picture Dictionaries

pdictionary.com
 
World Cup 2
 
 
World Cup 3
 
 
 
 
 
 

คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

นับแต่วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2545

thaigoodview version 9.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.