ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

pattern01_pastel.gif 

  aniheart_pink.gifชื่อ-นามสกุล

อรอุมา  บวรศักดิ์

  aniheart_pink.gifที่อยู่

132 หมู่ 10 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

  aniheart_pink.gifโทรศัพท์

0 6228 4945

  aniheart_pink.gifการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

  aniheart_pink.gifสถานที่ทำงาน

267 หมู่ 1 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

  aniheart_pink.gifโทรศัพท์

0 4242 1731

  aniheart_pink.gifโทรสาร

0 4242 1822

  aniheart_pink.gifE-mail

ornsonj@thaimail.com

  aniheart_pink.gifเว็บไซด์โรงเรียน

www.nananpat.org

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved