เนื้อหา

ปลากัดนักเลง
สำหรับทุกระดับชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  และอื่น ๆ ทุกช่วงชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

นักเลงปลากัด ครูนายวัฒนา  มุลกุณี
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

 

วันที่นำเสนอ

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2545

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 โปรดคลิกที่นี่ครับ

 ผู้สนับสนุนโครงการ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545