คำวิเศษณ์
Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุพบทคำสันธานคำอุทานทดสอบหลังเรียน

 

ชนิดของคำวิเศษณ์ 1 
ชนิดของคำวิเศษณ์ 2 
หน้าที่ของคำวิเศษณ์ 

 

ความหมายของคำวิเศษณ์

              คำวิเศษณ์  หมายถึง  คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม  สรรพนาม  คำกริยา  หรือคำวิเศษณ์  เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น  เช่น
        -   คนอ้วนกินจุ
      
   ("อ้วน" เป็นคำวิเศษณ์ที่ขยายคำนาม "คน" "จุ" เป็นคำวิเศษณ์ที่ขยายคำกริยา "กิน"

        -   เขาร้องเพลงได้ไพเราะ
            ("ไพเราะ"  เป็นคำวิเศษณ์ที่ขยายคำกริยา "ร้องเพลง")

        -  เขาร้องเพลงได้ไพเราะมาก
           ("มาก"  เป็นคำวิเศษณ์ที่ขยายคำวิเศษณ์  "ไพเราะ")

จัดทำโดยนีรนุช  อินกองงาม
โรงเรียนวัดหนองปล้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

Copyright (c) 2004  Mrs.Neeranuch  Inkonggam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.