ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

 

About myselfประวัติความเป็นมาอินเทอร์เน็ตในไทยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการทำงานของ SLIP/PPPอินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร? ใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตบริการในอินเตอร์เน็ตโทษของอินเทอร์เน็ต

thaigoodview@hotmail.com

 

   • อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร

  อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล
  อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย
  อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
  อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network)

   

  สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net

   Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง

   Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย

  เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลได้ว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

   

            อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่รู้จักหรือได้ยินกันบ่อยครั้งมาก เว็บเพจต่อไปนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการใช้งาน เนื้อหาประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก่

  • อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
  • ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
  • ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  • เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
  • กลไกการทำงานของ SLIP/PPP
  • อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร?
  • ใครเป็นเจ้าของ อินเทอร์เน็ต
  • บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต
  • โทษของอินเทอร์เน็ต

 

ผังแสดงการเชื่อมต่อ internet

   

ตั้งแต่ 04 พฤศจิกายน 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.