เทศน์มหาชาติ

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks

 

      เทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีของไทยแต่โบราณ ซึ่งที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2548 เป็นจุดหนึ่งที่ต้องนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง

ต้องขอขอบพระคุณ

 • ผู้อำนวยการอรุณี นาคทัต
 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกฝ่าย
 • คณะครูสาระการเรียนรู้
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ครูสมชาย น่วมกลิ่น และนักเรียนม.2/4 ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพิมพ์เนื้อหาส่วนใหญ่
 • ครูสมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ์ เอื้อเฟื้อรูปภาพบางส่วน
 • และท่านอื่นๆ ที่มิได้เอ่ยนาม

ก่อนอื่นคงต้องบอกกันก่อนว่าผมเริ่มทำวันนี้เองนะครับ แล้วก็ค่อยนำขึ้น
คงต้องติดตามกันไปเรื่อย ๆ นะครับ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอน

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.