]


เครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร

(1) ลูกคิด
(2)
เครื่องช่วยคำนวณรูปแบบไม้บรรทัดคำนวณ
(3)
เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณตำแหน่งของดาวในการเดินเรือ
(4)
เครื่องบวกและลบด้วยกลไกเฟืองขบต่อกัน
(5)
เครื่องคำนวณที่สามารถในการคูณและหาร

(6)
เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยกลไก
(7)
เครื่องคำนวณที่เรียกว่าดิฟเฟอเรนซ์ เอนยิน

(8)
เครื่องคำนวณที่เรียกว่าแอนาไลติคอลเอนจิน
(9)
บริษัท คอมพิวติง เทบบูลาติง เรดคอสดิง

(10)
บริษัท ไอบีเอ็ม
(11)
เครื่องคำนวณมาร์ค วัน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วัน
จำนวนผู้เข้าใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.