พลังงานกับชีวิต

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนพลังงานโวลต์มิเตอร์ความร้อนจากปฏิริยาเคมีสอบหลังเรียน

 

 

 

 พลังงานกับชีวิต

                        การดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบัน  มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้พลังงานจากธรรมชาติ  ได้แก่พลังงานจากคน  สัตว์  พลังงานจากแสงอาทิตย   โดยการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และพัฒนามาใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ   ได้แก่ พลังงานเคมี พลังานกล พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังานเสียง พลังงานไฟฟ้า พลังงานรูปแบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้

จัดทำโดยนายสิทธิชัย  ไตรโยธี
โรงเรียนบ้านนาจาร  วานรนิวาส  สกลนคร.

Copyright (c) 2003  Mr.Sittichai  Traiyotee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.