ระบบอวัยวะในร่างกาย

 

Homeผู้จัดทำระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบการหมุนเวียนเลือดระบบหายใจ

 

 

 

 

              สิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ถูกมนุษย์บันทึกไว้แล้วหลายอย่าง  ซึ่งบางอย่างอยู่ไกลแสนไกลจนหลายคน ไม่มีโอกาสได้สัมผัส หรือเข้าใกล้แม้ตราบจนสิ้นชีวิต  แต่มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด แต่กลับไม่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ ร่างกายของเราเอง    หากมองให้ลึกลงไปจะพบว่า ภายในร่างกายเรานั้นมีระบบกลไกต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน และสามารถทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างน่าพิศวง จนมีผู้กล่าวไว้ว่า ร่างกายมนุษย์ เป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์และวิเศษที่สุด ไม่มีเครื่องจักรชนิดใดในโลกทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับระบบกลไกของมนุษย์อีกแล้ว

            ส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์   เซลล์ชนิดเดียวกันรวมเรียกว่าเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลาย ๆ กลุ่มทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เรียกกลุ่มของเนื้อเยื่อเหล่านี้ว่า อวัยวะ  อวัยวะหลาย ๆ อย่างที่ทำงานร่วมกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ

    ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มีอยู่หลายระบบ ในที่นี้ขอนำเสนอเพียงบางส่วนที่สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6) ได้แก่

   ระบบย่อยอาหาร 

   ระบบขับถ่าย 

   ระบบหมุนเวียนเลือด 

   ระบบหายใจ 

 

 

 

 

 

 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาค่ะ

pen02_orange.gif web1.dara.ac.th/.../section1/section1_4_2.htm

pen02_orange.gif  http://th.wikipedia.org/wiki/

pen02_orange.gif http://school.obec.go.th/sraploy/body3.htm

pen02_orange.gif  http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/index.htm

 

 

 bar_color.gif

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมศักดิ์ บุญสนอง
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
copyht {c} 2007 Mr.Somsak Boonsanong.All rights reserved.