สารละลาย

 

 

Home 
การจำแนกสาร 
การแยกสาร 
เทคนิคการทำข้อสอบ 
ประวัติส่วนตัว 
Contact me 

 

 

สารละลาย (solution)

 

     คือ สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกัน  โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี จุดเดือด และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ตัวอย่างเช่น สารละลายน้ำเกลือ ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์70%  น้ำเชื่อม เป็นต้น

องค์ประกอบของสารละลาย

      anipink04_pulse_down.gif ตัวทำละลาย (solvent)          anipink04_pulse_down_1.gif  ตัวถูกละลาย (solute)

      ทำไมสารละลายมีอุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่ เพราะสารละลายประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน ขณะที่สารละลายเดือดก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่คงที่ เช่น สารละลายน้ำกับเอทานอล เมื่อสารละลายเดือดเอทานอลซึ่งมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำจะระเหยกลายเป็นไอก่อนน้ำ ทำให้อัตราส่วนของน้ำกับเอทานอลเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในที่สุดจุดเดือดก็จะคงที่ ก็คือจุดเดือดของน้ำนั่นเอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร

              square02_red.gif ชนิดของสาร            square02_red_1.gif อุณหภูมิ             square02_red_2.gif  ความดัน

ความสามารถในการละลายของสาร(Solubility)ขึ้นอยู่กับ

        button01_red_1.gif ชนิดของสาร เช่น โซเดียมคลอไรด์(Nacl) แต่บางชนิดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็จะมีความสามารถในการละลายลดลง เช่น ก๊าซทุกชนิด แคลเซียมโครเมต()

         button01_red_2.gif  ความดัน ในกรณีที่ก๊าซละลายในของเหลว ถ้าความดันสูงก๊าซจะละลายได้ดี เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ละลายในน้ำอัดลม ถ้าเราเพิ่มความดันปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่ละลายในน้ำจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราเปิดฝาขวด(ลดความดัน) จะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์หนีจากของเหลว นั่นคือก๊าซละลายได้น้อยลง

 การพิจารณาว่าใครคือตัวทำละลายและใครคือตัวถูกละลาย

            dia_pink_6.gif พิจารณาที่สถานะ ถ้าสารที่มารวมกันมีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายจะเป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำเกลือ(น้ำ+เกลือ) น้ำและน้ำเกลือต่างก็เป็นของเหลว ดังนั้นน้ำเป็นตัวทำละลาย และเกลือเป็นตัวละลาย        

            dia_pink_5.gif พิจารณาที่ปริมาณ ถ้าสารที่มารวมกันมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทำละลาย เช่น อากาศ( ก๊าซไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% และก๊าซอื่นๆอีก 1%) ก๊าซไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายเพราะมีปริมาณมากที่สุด  ส่วนก๊าซที่มีปริมาณน้อยกว่าได้แก่ ก๊าซออกซิเจนและก๊าซอื่นๆจะเป็นตัวถูกละลาย                         

              dia_pink_4.gif สารละลายที่มีสถานะและปริมาณเท่ากัน เราจะให้อะไรเป็นตัวทำละลายก็ได้ ส่วนสารที่เหลือก็จะเป็นตัวละลาย                    

สถานะของสารละลายมี 3 สถานะคือ

             circle03_orange.gif ของแข็ง  เช่น ทองเหลือง(ทองแดง+สังกะสี) ฟิวส์(บิสมัส+ตะกั่ว+ดีบุก) นิโครม(นิกเกิล+โครเมียม) นาก(ทองคำ+ทองแดง)

             circle03_orange_1.gif ของเหลว เช่น น้ำส้มสายชู(น้ำ+กรดแอซิติก) น้ำอัดลม(น้ำ+ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์+น้ำตาล) น้ำเกลือ น้ำเชื่อม ยาแดง

             circle03_orange_2.gif ก๊าซ เช่น อากาศ(ไนโตรเจน+ออกซิเจน+ก๊าซอื่นๆ) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซชีวภาพ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissSiriporn Sopon. All rights reserved.