ขาดไอโอดีน
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

 คอพอก

 

โรคขาดธาตุไอโอดีน

สาเหตุ ขาดธาตุไอโอดีน

อาการต่อมไทรอยด์ที่คอจะบวมโต ทำให้หายใจและกลืนอาหารลำบาก

การป้องกัน กินอาหารทะเล และใช้เกลืออนามัยประกอบอาหาร

 

คอพอก

3d_whitebg_a_back_6.gif

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.