เรื่องน่ารู้

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

                                       

  ความเป็นมาของเรื่องน่ารู้ 

 

           ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แหล่งรวมความรู้ที่รวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ประเทศไทยของเรา และเกี่ยวกับโลกของเรา ซึ่งการรวบรวมความรู้ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่ควร
ศึกษาไว้เพื่อให้ได้เสริมสร้างและเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่น่ารู้ น่าสนใจ
            ผู้จัดทำมีความตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของเยาวชนและหวังว่าความรู้นี้คงเป็นประโยชน์แก่
บุคคลที่ต้องการศึกษาหาความรู้ การจัดทำในครั้งนี้อาจมีสิ่งที่บกพร่องอยู่บ้าง หวังว่าผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาจะ
ช่วยแนะนำ หรือแจ้งให้ทราบเพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงต่อไป

 แหล่งข้อมูล

หนังสือความรู้ทั่วไป&เรื่องน่ารู้                                                                                                                    โดย เบญจวรรณ  มณีฉาย  อาจารย์ บช.บ. (จุฬา)    สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

หนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย                                                                                                   โดย  วารี อัมไพวรรณ    บริษัท  อักษราพิพัฒน์  จำกัด

www.sabuy.com

www.tat.or.th

www.thaigoodview.com

www.siamguru.com

www.mweb.com

www.kmitl.ac.th

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Suphatkun Phakkachokh All rights reserved.