เข็มหอม

  

Homeผู้จัดทำไม้หอมไม้ต้นสมุนไพรพื้นบ้าน

ya_ma_da@hotmail.com

เข็มหอม 
กรรณิการ์ 
กระทิง 
บุหงาแต่งงาน 
แก้ว 
เขี้ยวกระแต 
ไข่ดาว 

 

เข็มหอม

 

ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific Name ):Ixora finlaysonia wall. ex 6. Don

ชื่อวงศ์ ( Family Name ):RUBIACEAE

ชื่อสามัญ(Common Name ):siamese white Ixora

ชื่ออื่นๆ ( Other Name ):เข็มพวงขาว

ลักษณะทั่วไป
      
ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร สำต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งใกล้ผิวดินจำนวนมาก แต่ละต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ลำต้น 1-2 เซนติเมตร เปลือกสีดำหรือม่วงเข้ม

   ใบ   เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรีแกมขอบขนาน หน้าใบมัน มีสีเขียวเข้ม หลังใบสีอ่อนกว่าและ
เห็นเส้นใบชัดเจน

   จุดเด่นของดอก        ช่อดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด มีเส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอก 8-18 เซนติเมตร
มีดอกย่อยจำนวนมาก   ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีเขียวรูปถ้วย ปลายแยกเป็นกลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็น
หลอดเล็ก ๆ ยาว 2.5-3 เซนติเมตรปลายหลอดมีกลีบแยกจากกันเป็น 4 กลีบ แต่ละกลีบรูปไข่กว้าง 0.3
เซนติเมตร ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อดอกบานมีเส้น   ผ่าศูนย์กลาง 1.2-2 เซนติเมตร ดอกย่อยภายในช่อดอก
เดียวกันบานในเวลาใกล้เคียงกัน ดอกที่บานใหม่ ๆ จะมีสีขาว บริสุทธิ์ เมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ดอกมีกลิ่น
หอม ออกดอกตลอดปี

   ผล   เป็นรูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร มีเนื้อนุ่ม เมื่อผลแก่มีสีดำ ผลแก่ตลอดปี

การขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยง
    
 ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือตอนกิ่ง พบว่าออกรากได้ง่าย ปลูกเลี้ยงและบำรุงรักษาได้ง่าย ทนทาน
มีอายุยืนนานหลายปี ชอบดินที่มีความชื้นสูงและชอบแดดจัด ต้นที่ปลูกในที่มีแสงน้อยหรือได้รับร่มเงาของต้นไม้
อื่น จะมีกิ่งยืดยาวและไม่ค่อยออกดอก เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้พุ่มหรือไม้ที่ตัดแต่งเป็นพุ่มรูปทรงต่าง ๆ ปลูกตาม
ขอบแนวถนนหรือปลูกเป็นรั้วและตัดแต่งเป็นแนวยาวตามถนน

การใช้ประโยชน์
    
ปลูกเป็นไม้ประดับพุ่ม แนวรั้วและเป็นไม้ดอกหอมที่มีดอกดกตลอดปี


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissMethira Thavornsuksiri.All rights reserved.