แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

Homeบทนำเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหกแบบฝึกทักษะผู้จัดทำ

  

          การแปลงเลขฐาน 10 ให้เป็นเลขฐาน 8 ทำได้โดยเอาเลขฐานสิบตั้ง แล้วหารด้วยเลข 8 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลลัพธ์เป็น "0" ในการหารนั้นจะต้องเขียนเศษไว้ทุกครั้ง จากนั้นให้เขียนเศษที่ได้จากการหารโดยเรียงลำดับจากด้านล่างขึ้นด้านบน
 

ตัวอย่าง      มีค่าเท่าไรในเลขฐานแปด

ผลลัพธ์ของการแปลง ให้อยู่ในรูปเลขฐานแปด คือ  

 

 

 

 

ัดทำโดย : นางสาวสุกานดา พิมพะนิตย์
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง  กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม. เขต 1)
Copyright(c) 2005 Ms.Sukanda Pimpanit, All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.