นิทานพื้นบ้าน

Homeผู้จัดทำไกรทองแก้วหน้าม้าพระลอปลาบู่ทอง

 

 

                                                               นิทานพื้นบ้านไทย

     

                                                                                                                  

       

นิทาน เป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงใจแก่ผู้ฟังแบบง่ายๆและสะดวกที่สุด ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดสู่กันมาด้วยปากต่อปากเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันนี้ความบันเทิงได้แฝงมาในรูปแบบต่างๆ มากมายและน่าสนใจกว่านิทาน จนทำให้นิทานพื้นบ้านไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนับวันแต่จะสูญหายไป  นิทานเรื่องที่รวบรวมมานี้มุ่งหวังว่าจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้นิทานทานพื้นยังคงอยู่กับเราตลอดไป   

 

                                 bar_green.gif

 

จัดทำโดย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms. Srisuda Latthikhun. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com