บทที่ 2

 

Home 
ประวัติผู้จัดทำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 
บทที่ 2 
บทที่ 3 
บทที่ 4 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

บทที่ 2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

[ ส่วนประกอบภายนอกและการใช้งาน ] [ ส่วนประกอบภายในและการทำงาน ] [ อุปกรณ์ต่อพ่วง ]

   1. ส่วนประกอบภายนอกและการใช้งาน

  • จอภาพ (Monitor)  
  • เคส (Case)  
  • คีย์บอร์ด (Keyboard)  
  • เมาส์ (Mouse)  
  • ลำโพง(Speaker)
  • เครื่องสำรองไฟ (UPS)

   2. ส่วนประกอบภายในและการทำงาน

  • หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit ; CPU)  
  • หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง (Data & Programming Memory)  
  • เมนบอร์ด   (Mainboard)
  • ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk )
  • ซีดีรอมไดร์ฟ  (CD-ROM Drive)
  • ฟล๊อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ (Disk Drive )
  • ช่องขยาย (Slot)  
  • แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

  3. อุปกรณ์ต่อพ่วง

  • เครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ  (Printer)
  • เครื่องสแกนภาพ  (Scanner)
  • โมเด็ม (Modem)

จัดทำโดยอาจารย์อดุล  โตเขียว  โรงเรียนไพศาลีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต 3
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004 Mr.Adun  Tokheaw. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.