คำบุพบท
Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุพบทคำสันธานคำอุทานทดสอบหลังเรียน

 

ชนิดของคำบุพบท 
หน้าที่ของคำบุพบท 

 

ความหมายของคำบุพบท
               คำบุพบท  หมายถึง  คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค  เพื่อให้ทราบว่าคำหรือกลุ่มคำที่ตามหลังคำบุพบทนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคำข้างหน้าในประโยคในลักษณะใด  เช่น  กับ  แก่  แต่  ต่อ  ด้วย  โดย  ตาม  ข้าง  ถึง  จาก  ใน  บน  ใต้  สิ้น  สำหรับ  นอก  เพื่อ  ของ  เกือบ  ตั้งแต่ แห่ง  ที่  เป็นต้น  เช่น
               เขามาแต่เช้า
               บ้านของคุณน่าอยู่จริง
               คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน
               เขาให้รางวัลเฉพาะคนที่สอบได้ที่หนึ่ง

จัดทำโดยนีรนุช  อินกองงาม
โรงเรียนวัดหนองปล้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
 

Copyright (c) 2004  Mrs.Neeranuch  Inkonggam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.