แบบทดสอบก่อนเรียน

 

Homeดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพลูโต

 

 

ประวัติผู้จัดทำ 
ระบบสุริยะจักรวาล 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  มีบริวารเป็นดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวง

  ก.   7
  ข.   8
  ค.   9
  ง.  10
 

2. รอยดำบนดวงอาทิตย์เรียกว่าอะไร

  ก. ซันสปอต 
  ข.  โคโรน่า
  ค.  แบล็คโฮล
  ง.  แบล็คลิสต์

 

3. ดาวอะไรมีวงแหวนล้อมรอบ

  ก.  โลก
  ข.  ดาวอังคาร
  ค.  ดาวเสาร์
  ง.  ดาวพลูโต

 

4. ดาวที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวแห่งความตาย เป็นโลกแห่งทะเล คือ ดาวอะไร

  ก.  ดาวพุธ
  ข.  ดาวศุกร์
  ค.  ดาวอังคาร
  ง.  ดาวเสาร์

 

5. ดาวที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ คือ ดาวอะไร

  ก.  ดาวพุธ
  ข.  ดาวศุกร์
  ค.  ดาวอังคาร
  ง.  โลก

 

6. ดาวแดงเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของดาวอะไร

  ก.  ดาวพุธ
  ข.  ดาวศุกร์
  ค.  ดาวอังคาร
  ง.  ดาวเสาร์

 

7. ดาวใดมีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

  ก.  ดาวพลูโต
  ข.  ดาวยูเรนัส
  ค.  ดาวเนปจูน
  ง.  ดาวพฤหัสบดี

 

8. โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไร

  ก.  1
  ข.  2
  ค.  3
  ง.  4

 

9. ดาวเคราะห์ดวงใดที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

  ก.  ดาวพุธ
  ข.  ดาวศุกร์
  ค.  โลก
  ง.  ดาวอังคาร
 

10. ในระบบสุริยะ ดาวดวงใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

  ก. ดาวพุธ
  ข. ดาวอังคาร
  ค. ดาวเนปจูน
  ง. โลก


จัดทำโดยนางสาวสุวิชา  ปู่ซึ้ง  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
โดยการสนับสนุนจากกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004 Miss Suwicha Poosung. All rights reserved.

 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.