การทำเสน่ห์ยาแฝด(3)

  เนื่องจากเนื้อหาเรื่องนี้ได้รับแจ้งว่า เนื้อหาทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมา และไม่แจ้งแหล่งอ้างอิง จึงได้ทำการลบข้อมูลนี้ทิ้ง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

</