0119 ดาวจระเข้

ดาวจระเข้
กลุ่มดาวจระเข้เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ ประกอบด้วยดาวฤกษ์อย่างน้อย 7 ดวง เรียงเป็นรูป คล้ายกระบวยตักน้ำ โดยมี 4 ดวงแรกเป็นตัวกระบวย มีคนในหลายประเทศเรียกว่าดาวกระบวยใหญ่ แต่คนไทย ทางภาคเหนือและภาคอีสานเรียกว่าดาวช้าง เพราะวาด 4 ดวงแรกเป็นหัวช้าง 3 ดวงสุดท้ายเป็นงวงช้าง ส่วนคนไทยภาคกลางเรียกว่าดาวจระเข้ เพราะวาดเป็นรูปจระเข้ได้เหมือนกัน

ดาวจะเข้ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เวลาขึ้นจระเข้เอาหัวขึ้นก่อน เวลาตก เอาหัวตกก่อน เป็นกลุ่มดาวที่มีประโยชน์ในการหากลุ่มดาวอื่นและหาดาวเหนือ วิธีหาตำแหน่งดาวเหนือจากดาว จระเข้ เราอาศัยดาว 2 ดวงแรกตรงขาจระเข้ ซึ่งเรียกว่า "ดาวชี้" เพราะถ้าเล็งจากดาวดวงที่ 2 ไปทางดาวดวงที่ 1 แล้วต่อเลยออกไปประมาณ 5 เท่าครึ่งของระยะห่างระหว่างดาว 2 ดวงนี้ จะไปถึงจุดที่ดาวเหนืออยู่ ดาวเหนือ อยู่คงที่บนฟ้าทางทิศเหนือ ทิศเหนือที่หาได้จากดาวเหนือจึงเป็นทิศเหนือทางภูมิศาสตร์ ความสูงของดาวเหนือ จากขอบฟ้าจะเท่ากับละติจูดที่เราดูดาว
                                     

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 438 คน กำลังออนไลน์