ประกวด AACP Thailand Animation Contest 2008

 AACP Thailand Animation Contest 2008 หัวข้อ เยาวชนไทยกับสังคมผู้สูงวัย             ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเข้าประกวดในโครงการ AACP Thailand Animation Contest 2008 หัวข้อ เยาวชนไทยกับสังคมผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 50,000 บาท และ ดูงานด้านเอนิเมชั่น ณ ประเทศเยอรมนีคุณสมบัติผู้เข้าประกวด      1.    แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา      2.    สมัครเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คนเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด         1.ทำการสมัครออนไลน์ผ่าน www.aacpthailandanimationcontest.com 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551
      
2.ผลิตผลงานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ในรูปแบบ 2D หรือ 3D โดยไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ โดยส่งพร้อม Story Board ขนาดกระดาษ A2        3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือ มุมมอง วิธีการปฏิบัติของตนเองหรือสังคมต่อผู้สูงอายุในยุคสังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)       4.ส่งผลงานเอนิเมชั่นด้วยความละเอียดเท่ากับ 720X576 pixel โดยส่งในรูปแบบแผ่น DVD เท่านั้น โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งด้วยตนเอง  มายัง บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)       5.ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในแต่ละประเภทจะต้องเข้าค่ายอบรมและพัฒนาผลงาน เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์แบบและตัดสินรอบชิงชนะเลิศต่อไป       6.หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา         รางวัลทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ทุนการศึกษามูลค่า  50,000  บาท /  กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ทุนประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท /  ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชัน ณ ประเทศเยอรมนี        การพิจารณาประกวดการตัดสินผลงาน                1.ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการเล่าเรื่อง (Story)                 2.การออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวละคร (Character)                3.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)                4.ความสวยงาม (Graphics)               5. ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง สนใจดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.aacpthailandanimationcontest.com  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการสื่อสารองค์กร บมจ.อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ชั้น 2 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330  หรือโทร 02-305-7000 ต่อ 7467,7407,7490 อีเมลล์ animation@aacp.co.th  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์