การเขียนประโยคบรรยายภาพ

รูปภาพของ admin

การเขียนประโยคบรรยายภาพ

     สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การเขียนประโยคบรรยายภาพด้วยประโยคบอกเล่า(Statement)โดยใช้โครงสร้างประโยค S+Verb to be + Subject Complement และอยู่ในรูปของ Present Simple Tense ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web Page ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2547 และ 13-15 สิงหาคม 2547 การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระในสื่อในสื่อนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้จากเอกสาร ตำรา หนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหาสาระนั้นเป็นภาพที่ถ่ายทำมาเองทั้งหมด

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

สร้างโดย: 
ครูเฉลิม โตคำ โรงเรียนวังก้านเหลือง จังหวัดพิจิตร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 238 คน กำลังออนไลน์