สร้างโดย : นางสาวจิรวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
สร้างเมื่อ พฤ, 15/09/2011 – 09:56
มีผู้อ่าน 206,906 ครั้ง (19/07/2023)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/112878

นิทานอีสป เรื่อง   สิงโต  หมาป่า  และหมาจิ้งจอก

 • ชื่อหนังสือ   สิงโต  หมาป่า  และหมาจิ้งจอก
 • ผู้แต่ง    ใบตาล 
 • ชื่อสำนักพิมพ์   วรรณาบุ๊คส์
 • ปีที่พิมพ์  2552
 • จำนวนหน้า 24 หน้า
 • อ่านวันที่   3  สิงหาคม 2554
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย
 • สาระที่ได้จากเรื่อง   ความโง่ของคนอื่นเป็นบทเรียนของเรา
 • ตัวละครที่ชอบ  หมาจิ้งจอก เพราะ มันฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้
 • ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง   ความโง่เขลาของคนๆหนึ่งสามารถเป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นได้
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน     เอาความบกพร่องของคนอื่นมาปรับใช้ให้ถูกกับตัวเรา

นิทานอีสป เรื่อง   เทพารักษ์กับคนตัดไม้

 • ชื่อหนังสือ  เทพารักษ์กับคนตัดไม้
 • ผู้แต่ง    ใบตาล 
 • ชื่อสำนักพิมพ์   วรรณาบุ๊คส์
 • ปีที่พิมพ์  2552
 • จำนวนหน้า 24 หน้า
 • อ่านวันที่   12  สิงหาคม 2554
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย
 • สาระที่ได้จากเรื่อง   ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ใช้ไม่หมด
 • ตัวละครที่ชอบ  ชายตัดฟืน
 • ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง   คนซื่อสัตย์สุจริตจะได้รับแต่สิ่งดีๆ
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน     คนซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็ไม่อับจน     

นิทานอีสป  เรื่อง อีกากับหนูพุก

 • ชื่อหนังสือ    อีกา กับ หนูพุก
 • ผู้แต่ง     ใบตาล
 • ชื่อสำนักพิมพ์   วรรณาบุ๊คส์
 • ปีที่พิมพ์  2552
 • จำนวนหน้า 24 หน้า
 • อ่านวันที่   7  สิงหาคม 2554
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย
 • สาระที่ได้จากเรื่อง   มองความหวังดีของคนอื่นเป็นเรื่องอิจฉา 
 • ตัวละครที่ชอบ   หนูพุก เพราะว่าเป็นผู้หวังกับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
 • ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง   คนดื้อถือดีไม่ฟังผู้อื่นมักประสบเคราะห์กรรม
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   เอาคำเตือนของผู้อื่นมาคิดทบทวน