supatkul Avatar

สร้างโดย : สุพัฒน์กุล ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 11/10/2553 – 21:10

วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) วันที่ 15 ตุลาคม

          สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ได้กำหนดให้มีวันล้างมือโลกขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการสุขาภิบาลด้านสุขอนามัย โดยกิจกรรมวันล้างมือโลกได้จัดให้มีขึ้น หลังจากสัปดาห์น้ำโลก ประจำปี ค.ศ. 2008 ระหว่าง 17-23 สิงหาคม ในเมืองสตอกโฮล์ม

          วันล้างมือโลก (Global  Hand Washing Day) เป็นวันรณรงค์เพื่อให้มีการล้างมือทั่วโลก จุดมุ่งหมายหลัก คือการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นมาทั่วโลก องค์การยูนิเซฟแจ้งว่าในแต่ละปีนั้น มีเด็กๆ ที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ต้องเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงราว 2 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีก 2 ล้านคน แต่การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ให้ถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดปวมได้ประมาณ 25%

อ่านเพิ่มเติม...

          หัวใจหลักของวันการล้างมือโลก มุ่งไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน รัฐสมาชิกได้รับประกันว่า จะเพิ่มจำนวนเด็กนักเรียนที่ล้างมือด้วยสบู่ในมากกว่า 70 ประเทศ

          จากผลสำรวจที่เคยมีการทำในประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับจำนวนปนเปื้อนของแบคทีเรีย บน 120 พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปจับด้วยมือพบว่าพื้นที่ที่มีจำนวนปนเปื้อนต่อพื้นที่ 10 ตารางเซนติเมตร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ที่จับรถเข็นในห้าง มีเชื้อแบคทีเรีย 1100 หน่วย, เม้าส์ในร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ 690 หน่วย, ราวบนรถโดยสารสาธารณะ 380 หน่วย, ที่จับประตูห้องน้ำสาธารณะ 340 หน่วย และปุ่มกดลิฟท์ 130 หน่วย

          และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนลอนดอน ศึกษาพบว่ายวดยานขนส่งสาธารณะอย่างรถประจำทางและรถไฟอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่พบในอุจจาระจากการล้างมือไม่สะอาดของประชาชนที่ใช้บริการ ที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้ใช้บริการอื่นๆ ได้

          ในปี 2552 กรมอนามัยได้ดำเนินการทำ Quick survey มือประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปใช้บริการ รถโดยสารประจำทางประเภทต่างๆ  และประชาชนที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า โดยการสุ่มตรวจมือประชาชนด้วยน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-2) พบว่าประชาชนที่ใช้บริการในสถานีขนส่งหมอชิต, สถานีรถไฟหัวลำโพง, สถานีรถไฟฟ้า BTS, ห้างสรรพสินค้า จำนวน 442 คน พบเชื้อ 52 คน และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 (ค.ศ. 2009) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้มีการตื่นตัวและร่วมทำกิจกรรมในวันล้างมือโลกเป็นจำนวนมาก

          จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ามือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่เป็นสื่อนำโรคมาสู่ตัวเราและผู้ใกล้ชิดได้ ฉะนั้นการทำให้มือสะอาดปราศจากเชื้อโรค จึงเป็นวิธีการป้องกันที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญและสร้างพฤติกรรมการล้างมือให้เป็นวัฒนธรรมไทย

ย่อ