วันช้างโลก
ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
World Elephant Day

            ในวันที่ 12 สิงหาคม วันช้างโลกขอให้คุณช่วยกันอนุรักษ์และปกป้องช้างจากภัยคุกคามต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญ
            วันที่ 12 สิงหาคม 2555 วันช้างโลกเริ่มต้นขึ้นเพื่อให้ความสนใจกับสภาพเร่งด่วนของช้างเอเชียและแอฟริกา ช้างเป็นที่รัก เคารพ และเคารพของผู้คนและวัฒนธรรมทั่วโลก ถึงกระนั้นเราก็ยังรักษาสมดุลไว้ได้เมื่อได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามตัวสุดท้ายนี้

            ส่วนหนึ่งเราชื่นชมช้างเพราะพวกมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์: การเอาใจใส่ การตระหนักรู้ในตนเอง และความฉลาดทางสังคม แต่วิธีที่เราปฏิบัติต่อพวกเขาแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด”

– เกรย์ดอน คาร์เตอร์ บรรณาธิการของ Vanity Fair
https://www.youtube.com/watch?v=SYAE8dHMHng&t=4s

            การเพิ่มขึ้นของการรุกล้ำ การสูญเสียที่อยู่อาศัย ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง และการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมในที่กักขัง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภัยคุกคามต่อทั้งช้างแอฟริกาและเอเชีย การทำงานเพื่อการปกป้องช้างป่าที่ดีขึ้น การปรับปรุงนโยบายการบังคับใช้เพื่อป้องกันการรุกล้ำและการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย การอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยของช้าง การปฏิบัติต่อช้างเลี้ยงที่ดีขึ้น และเมื่อเหมาะสม การนำช้างที่ถูกจับกลับคืนสู่เขตรักษาพันธุ์ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองเป็นเป้าหมายที่การอนุรักษ์ช้างจำนวนมาก องค์กรต่าง ๆ ต่างมุ่งความสนใจไปที่ทั่วโลก
            วันช้างโลกขอให้คุณสัมผัสกับช้างในสภาพแวดล้อมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งช้างสามารถเติบโตได้ภายใต้การดูแลและปกป้อง ในวันช้างโลก 12 สิงหาคม ขอแสดงความห่วงใย แบ่งปันความรู้ และสนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อการดูแลช้างป่าและเชลยศึกให้ดียิ่งขึ้น

            ช้างเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่จมอยู่ในความโลภของมนุษย์ในด้านหนึ่งและความต้องการของมนุษย์ในอีกด้านหนึ่ง เราต้องการให้ผู้คนทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติอีกครั้ง มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีเงื่อนงำเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกันของเหตุและผล”

–  ดร.สตีเฟน เบลค สถาบันมักซ์พลังค์เพื่อวิทยา

ที่มาข้อมูล : https://worldelephantday.org