ตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม ของทุกปี
International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism

รูปถ่าย: UNOCT

            การกระทำของการก่อการร้ายที่เผยแพร่อุดมการณ์ความเกลียดชังในวงกว้างยังคงทำร้าย ทำร้าย และคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายพันคนในแต่ละปี
            แม้จะมีการประณามการก่อการร้ายจากนานาประเทศ แต่เหยื่อมักพยายามดิ้นรนเพื่อให้พวกเขาได้ยินเสียง ความต้องการของพวกเขาได้รับการสนับสนุน และสิทธิของพวกเขาได้รับการปกป้อง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักจะรู้สึกถูกลืมและถูกทอดทิ้งเมื่อผลพวงของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจางหายไปในทันที โดยมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพวกเขา ประเทศสมาชิกเพียงไม่กี่ประเทศมีทรัพยากรหรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการระยะกลางและระยะยาวของผู้ประสบภัยเพื่อให้พวกเขาสามารถฟื้นตัว ฟื้นฟู และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มที่ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวและรับมือกับบาดแผลของตนเองได้ผ่านการสนับสนุนหลายมิติในระยะยาว ซึ่งรวมถึงร่างกาย จิตใจ สังคม และการเงิน
            ประเทศสมาชิกมีความรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายและรักษาสิทธิของพวกเขา สหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายสากลของสหประชาชาติโดยยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้การสนับสนุนเหยื่อของการก่อการร้าย เสนอความช่วยเหลือในการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างเครือข่ายและให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสมาคมของเหยื่อ และกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกส่งเสริม ปกป้อง และเคารพสิทธิของเหยื่อการก่อการร้าย ด้วยการสนับสนุนของผู้บริจาค องค์การสหประชาชาติได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศสมาชิกและสมาคมของเหยื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย

พื้นหลัง

            ตามมติที่ 72/165 (2017) สมัชชาใหญ่ได้กำหนดวันรำลึกและรำลึกถึงเหยื่อการก่อการร้ายสากล (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) เพื่อระลึกถึงทุกปีในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อเป็นการยกย่องและสนับสนุนเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการก่อการร้ายและเพื่อ ส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่
            ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติได้รับคำสั่งจากมติ GA ที่ 73/305 เผยแพร่รายงานของเขาเกี่ยวกับ ‘ความก้าวหน้าของระบบสหประชาชาติในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในการช่วยเหลือเหยื่อของการก่อการร้าย’ (A/74/790 )ซึ่ง เรียกร้องให้ ‘ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการก่อการร้าย’
            มติผลลัพธ์สี่ข้อสุดท้ายของการทบทวนกลยุทธ์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล ( A/RES/66/282 , A/RES/68/276 , A/RES/72/284และA/RES/75/291 ) ได้เน้นย้ำถึง บทบาทสำคัญของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายในการต่อต้านการก่อการร้าย ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างประเทศ ป้องกันลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง ยอมรับและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนความต้องการที่แตกต่างกันของพวกเขา
            นับตั้งแต่การทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งที่หก (พ.ศ. 2561) พัฒนาการในระดับสากล ภูมิภาค และระดับชาติได้แสดงให้เห็นมากขึ้นว่าการสนับสนุนเหยื่อได้ก้าวไปไกลกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชิงสัญลักษณ์ สู่การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาสิทธิและความต้องการของพวกเขา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในการก่อตั้งกลุ่ม Friends of Victims of Terrorism ในปี 2019 ซึ่งมีผู้แทนถาวรของอิรักและสเปนประจำสหประชาชาติเป็นประธานร่วม และมติสมัชชา A/RES/73/305 เกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการก่อการร้าย
            มติทบทวนครั้งที่ 7 ซึ่งรับรองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ( A/RES/75/291 ) ระบุถึงความสำคัญของการรักษาสิทธิและสนับสนุนความต้องการของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย โดยเฉพาะสตรี เด็ก และผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเพศและเพศสภาพ ความรุนแรงที่กระทำโดยผู้ก่อการร้าย สนับสนุนให้รัฐสมาชิกทั้งหมดพัฒนาแผนความช่วยเหลือระดับชาติที่ครอบคลุมสำหรับเหยื่อของการก่อการร้ายและครอบครัวของพวกเขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวของเหยื่อการก่อการร้าย
            นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังต้อนรับการประชุม Global Congress of Victims of Terrorism ครั้งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 ที่ UNHQ และสนับสนุนสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ ผ่านทาง Global Victims of Terrorism Support Program และ United Nations Victims of Terrorism Support Portal เพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายและส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของพวกเขาต่อไป ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการก่อการร้าย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถมีบทบาทอันมีค่าในการช่วยเหลือและสนับสนุนเหยื่อของการก่อการร้าย

https://www.youtube.com/watch?v=WsASE_hgsUs

ที่มาของข้อมูล : https://www.un.org/en/observances/terrorism-victims-day